ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซค์  จังหวัดทหารบกพิษณุโลก ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อ.เมือง   จว.พิษณุโลก   ๖๕๐๐๐
 
 
พล.ต.ผดุง    ยิ่งไพบูลย์สุข
ผบ.จทบ.พ.ล.
 
ผู้บังคับบัญชา
อดีตผู้บังคับบัญชา

ฝ่ายอำนวยการ

 
 
 
 
 
 
ฝ่ายกำลังพล
ฝ่ายการข่าว
ฝ่ายยุทธการ
ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
ฝ่ายกิจการพลเรือน
 
 
 
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
Link ทั่วไป
       

 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
free html visitor countersท่านสามารถใช้ประดาน ถาม - ตอบ ได้แล้วนะครับ User : user ; Password : 123456 นะครับ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ( สพธอ. )
 
พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผบ.จทบ.พ.ล./ผอ.กอร.รปภ.ทภ.๓(จทบ.พ.ล.)
นำกำลังพล พร้อมยุทโธปกรณ์จัดตั้ง กอร.รปภ.ทภ.๓(จทบ.พ.ล.) เพื่อ รปภ.
แด่ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
จว.ส.ท. เมื่อ ๑๗ ม.ค.๕๗

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  
พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผบ.จทบ.พ.ล./ผอ.กอ.ถปภ.ทภ.๓(จทบ.พ.ล.)
นำกำลังพล พร้อมยุทโธปกรณ์ เพื่อจัดตั้ง กอ.ถปภ.ฯ แด่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ
ประทานปริญญาบัตร ณ อาคารหอประชุมอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี
ม.พิษณุโลก อ.เมือง จว.พ.ล. เมื่อ ๑๖ ม.ค.๕๗

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผบ.จทบ.พ.ล. ร่วมให้การต้อนรับ นายอภัย จันทนจุลกะ
รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาติไทย เดินทางมา
มอบถุงยังชีพ และสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย
ณ หอประชุมโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา ม.๔ ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม
จว.พ.ล. เมื่อ ๑๗ ต.ค.๕๖

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผบ.จทบ.พ.ล./ผอ.กอร.รปภ.ทภ.๓(จทบ.พ.ล.)
นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ จัดตั้ง กอร.รปภ.ทภ.๓(จทบ.พ.ล.)
ถวายความปลอดภัย ให้กับ พล.อ.ต.สรชัย ชีวะกลินศักดิ์
ผอ.กองงานพระวรชายาฯ ผู้แทนพระองค์ใน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามกุฎราชกุมาร ที่เดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทาน
แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ณ ที่ว่าการอำเภอวังทอง อ.วังทอง จว.พ.ล.
เมื่อ ๔ ต.ค.๕๖

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.จทบ.พ.ล./ผอ.กอร.รปภ.ทภ.๓(จทบ.พ.ล.)
นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ จัดตั้ง กอร.รปภ.ทภ.๓(จทบ.พ.ล.)
ถวายความปลอดภัย คณะบุคคลสำคัญ (VVIP) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามราชกุมาร เดินทางมาทัศนศึกษาในพื้นที่ จว.พ.ล. ณ ท่าอากาศยายทหาร
บน.๔๖ เมื่อ ๒๓ ก.ค.๕๖

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.จทบ.พ.ล./ผอ.กอร.ถปภ.ทภ.๓(จทบ.พ.ล.)
นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ จัดตั้ง กอร.ถปภ.ทภ.๓(จทบ.พ.ล.)
ถวายความปลอดภัย แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ารัศมิ์ พระวรชายาฯ
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎมารที่เสด็จทรงติดตาม
การดำเนินงาน โครงการ ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
ในพื้นที่ จว.พ.จ. ณ ท่าอากาศยานทหาร บน.๔๖ อ.เมือง จว.พ.ล.
เมื่อ ๒๐ มิ.ย.๕๖

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.จทบ.พ.ล./ผอ.กอร.ถปภ.ทภ.๓ (จทบ.พ.ล.)
นำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ จัดตั้ง กอร.ถปภ.ทภ.๓ (จทบ.พ.ล.) แด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่
จว.ส.ท. เมื่อ ๑๖ พ.ค.๕๖

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.จทบ.พ.ล./ผอ.กอร.รปภ.ทภ.๓ (จทบ.พ.ล.)
นำกำลังพลและยุทโธปกรณ์จัดตั้ง กอร.ถปภ.ทภ.๓ (จทบ.พ.ล.) แด่
ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ทรงเสด็จเป็นประธานพิธีเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE
ศูนย์เพื่อนใจ ในพื้นที่ จว.ส.ท. เมื่อ ๑๔ ก.พ.๕๖

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.จทบ.พ.ล./ผอ.กอร.รปภ.ทภ.๓ (จทบ.พ.ล.)
นำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ร่วมจัดตั้ง กอร.รปภ.ทภ.๓ (จทบ.พ.ล.)
เพื่อให้การต้อนรับ ฯพณฯ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ พระบาทสมเด็จ-พระเจ้าอยู่หัวฯ ถวายราชสักการะ
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ อุทยานประวัติศาสตร์ จว.ส.ท.
เมื่อ ๑๗ ม.ค.๕๖

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

พ.อ.คงเอก ขยันกิจ รอง ผบ.จทบ.พ.ล. ร่วมต้อนรับ นายแผน วรรณเมธี
เป็นผู้แทนพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ที่เดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยหนาว
ในพื้นที่ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จว.พ.ล. เมื่อ ๖ ธ.ค.๕๕

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.จทบ.พ.ล. ร่วมรับสเด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จฯ
มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จว.พ.ล.
ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๖ อ.เมือง จว.พ.ล. 
เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๕๕

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.จทบ.พ.ล.พล./ผอ.กอ.ถปภ.ทภ.๓(จทบ.พ.ล.)
นำกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ เพื่อจัดตั้ง กอ.ถปภ.ฯ แด่
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ
ประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จาก ม.พิษณุโลก ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๒-๒๕๕๔ ณ อาคารหอประชุมอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ม.พิษณุโลก อ.เมือง จว.พ.ล.
เมื่อ ๑๘ พ.ย.๕๕

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.จทบ.พ.ล.พล./ผอ.กอ.ถปภ.ทภ.๓(จทบ.พ.ล.)
นำกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ เพื่อจัดตั้ง กอ.ถปภ.ฯ แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎมาร
เสด็จฯแทนพระองค์ มาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินหลวง
ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จว.พ.ล. เมื่อ ๑๓ พ.ย.๕๕

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.จทบ.พ.ล./ผอ.กอร.รปภ.ทภ.๓(จทบ.พ.ล.)
นำกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์เพื่อจัดตั้ง กอร.รปภ.ฯ แก่ ร.อ.ไพบูลย์ สุขเจตนี
ผู้แทนพระองค์ใน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
ที่เดินทางมามอบสิ่งของพระราชธานแก่ประชาชน ในพื้นที่ อบต.หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จว.ก.พ. ณ บน.๔๖ อ.เมือง จว.พ.ล. เมื่อ ๑๑ ต.ค.๕๕

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.จทบ.พ.ล./ผอ.กอร.รปภ.ทภ.๓(จทบ.พ.ล.)
นำกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ เพื่อจัดตั้ง กอร.รปภ.ฯ แก่ นายมนัส โนนุช
เป็นผู้แทนพระองค์ ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เดินทางมาในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชธาน แก่ผู้ประสบอุทกภัย
ณ ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จว.พ.ล. เมื่อ ๑๙ ต.ค.๕๕

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

พล.ต.สุมงคล ดิษบรรจง ผบ.จทบ.พ.ล./ผอ.กอร.รปภ.ทภ.๓(จทบ.พ.ล.)
นำกำลังพลและยุทโธปกรณ์จัดตั้ง กอร.รปภ.ทภ.๓(จทบ.พ.ล.) เพื่อ
รปภ. แด่ ร.อ.ไพบูลย์ สุขเจตนี เดินทางมามอบถุงยังชีพพระราชทาน
แก่ราษฎร ที่ประสบอุทกภัย ณ วัดวังเฉลา ต.ท่านางงามอ.บางระกำ
จว.พ.ล. เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย.๕๕

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

พ.อ.กฤติคุณ นิโลบล เสธ.จทบ.พ.ล./ผอ.กอร.รปภ.ทภ.๓(จทบ.พ.ล.)
นำกำลังพลและยุทโธปกรณ์จัดตั้ง กอร.รปภ.ทภ.๓(จทบ.พ.ล.) เพื่อ
รปภ.แด่ นายอภัย จันทนจุลกะ มอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิ
เพื่อนพึ่งพา(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ในพื้นที่ อ.พรหมพิราม
และ อ.บางระกำ จว.พ.ล. เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย.๕๕

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

พล.ต.สุมงคล ดิษบรรจง ผบ.จทบ.พ.ล./ผอ.กอร.รปภ.ทภ.๓(จทบ.พ.ล.)
นำกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ เพื่อจัดตั้ง กอร.รปภ.ฯ แก่ นายมนัส โนนุช
เป็นผู้แทนพระองค์ ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เดินทางมาในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชธาน แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ต.ปากแคว อ.เมือง จว.ส.ท. และตรวจเยี่ยม
ศบภ.จทบ.พ.ล. เมื่อ ๑๖ ก.ย.๕๕

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

พล.ต.สุมงคล ดิษบรรจง ผบ.จทบ.พ.ล./ผอ.กอร.รปภ.ทภ.๓(จทบ.พ.ล.)
นำกำลังพลและยุทโธปกรณ์จัดตั้ง กอร.รปภ.ทภ.๓(จทบ.พ.ล.)
เพื่อ รปภ.แด่นายอภัย จันทนจุลกะ มอบถุงยังชีพพระราชทาน
มูลนิธิเพื่อนพึ่งพา(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ในพื้นที่บ้านแม่เทินเหนือ
ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จว.ส.ท. เมื่อวันที่ ๓๑ ส.ค.๕๕

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

พล.ต.สุมงคล ดิษบรรจง ผบ.จทบ.พ.ล./ผอ.กอร.รปภ.ทภ.๓(จทบ.พ.ล.)
นำกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ เพื่อจัดตั้ง กอร.รปภ.ฯ แก่ นายธนา ไชยประสิทธิ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เดินทางมาในพิธีเปิด โครงการ "หนึ่งใจ...ติวให้น้อง"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง จว.พ.ล. เมื่อ ๑๖ ส.ค.๕๕

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

พล.ต.สุมงคล ดิษบรรจง ผบ.จทบ.พ.ล./ผอ.กอร.รปภ.ทภ.๓(จทบ.พ.ล.) นำกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ เพื่อจัดตั้ง กอร.รปภ.ฯ แก่ นายมนัส โนนุช
เป็นผู้แทนพระองค์ ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เดินทางมาในพิธีเปิดงานสักการะ เจ้าแม่กวนอิมองค์ต้นแบบ
ณ บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จว.พ.ล.
เมื่อ ๑๕ ส.ค.๕๕

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  
พล.ต.สุมงคล ดิษบรรจง ผบ.จทบ.พ.ล./ผอ.กอร.ถปภ.ทภ.๓(จทบ.พ.ล.)
นำกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ เพื่อจัดตั้ง กอร.ถปภ.ฯ แด่
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ ท่าอากาศยานทหาร
บน.๔๖ เมื่อ ๑๓ ส.ค.๕๕

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  
พล.ต.สุมงคล ดิษบรรจง ผบ.จทบ.พ.ล./ผอ.กอร.ถปภ.ทภ.๓(จทบ.พ.ล.)
นำกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ เพื่อจัดตั้ง กอร.ถปภ.ฯ แด่
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ ท่าอากาศยานทหาร
บน.๔๖ เมื่อ ๖ ก.ค.๕๕

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  
พล.ต.สุมงคล ดิษบรรจง ผบ.จทบ.พ.ล./ผอ.กอร.รปภ.ทภ.๓(จทบ.พ.ล.)
นำกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ เพื่อจัดตั้ง กอร.รปภ.ฯ แก่ ร.อ.ไพบูลย์ สุขเจตนี
รองผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาฯ ในการติดตามการดำเนินงานโครงการ
สายใยรักแห่งครอบครัว ในพื้นที่ ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จว.พ.ล.
เมื่อ ๔ พ.ค.๕๕
           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  
พล.ต.สุมงคล ดิษบรรจง ผบ.จทบ.พ.ล. พร้อมคณะร่วมรับ-ส่งเสด็จฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จฯ 
มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จว.พ.ล.และ จว.พ.จ.
ณ ท่าอากาศยานทหาร บน.๔๖ อ.เมือง จว.พ.ล. เมื่อ ๑๒ ม.ค.๕๕
            รายละเอียดคลิกที่ภาพ 
พล.ต.สุมงคล ดิษบรรจง ผบ.จทบ.พ.ล.นำกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์
จัดตั้ง กอร.ถปภ.ทภ.๓(จทบ.พ.ล.) เพื่อ ถปภ.แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่เสด็จไปทรงเปิด
หมู่บ้านเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)น้ำใจไทย ณ หมู่บ้านเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) น้ำใจไทย
 ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จว.อ.ต. เมื่อ ๘ มี.ค.๕๕

            รายละเอียดคลิกที่ภาพ 
พล.ต.สุมงคล ดิษบรรจง ผบ.จทบ.พ.ล.นำกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์
จัดตั้ง กอร.ถปภ.ทภ.๓(จทบ.พ.ล.) เพื่อ ถปภ.แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่เสด็จไปทรงบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุเพื่อประดิษฐานบนยอดเจดีย์ ยกฉัตรและ
เปิดป้ายพุทธวิหารเจดีย์ พระศรีอุทุมพรราชบพิตร ณ วัดศรีมหาโพธิ์
ต.บ้านหลุม อ.เมือง จว.ส.ท.เมื่อ ๙ ก.พ.๕๕

            รายละเอียดคลิกที่ภาพ 
พล.ต.สุมงคล ดิษบรรจง ผบ.จทบ.พ.ล.นำกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์
จัดตั้ง กอร.รปภ.ทภ.๓(จทบ.พ.ล.)เพื่อ รปภ.แด่นายมนัส โนนุช กรรมการ
และผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ฯ
ผู้แทนพระองค์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ที่เดินทาง
ไปเยี่ยมและมอบทรัพย์ส่วนพระองค์พระราชทานแก่คนไข้ใน
พระอุปถัมภ์ฯ ณ ร.พ.พุทธชินราช อ.เมือง จว.พ.ล. เมื่อ ๔ ก.พ.๕๕
            รายละเอียดคลิกที่ภาพ 
พล.ต.สุมงคล ดิษบรรจง ผบ.จทบ.พ.ล.ลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์จัดตั้ง
กอร.รปภ.ทภ.๓(จทบ.พ.ล.)เพื่อ รปภ. แด่นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา
ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนพระองค์ 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ ที่เดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทาน
ณ หอประชุม ร.ร.นครไทยวิทยาคม อ.นครไทย จว.พ.ล.เมื่อ ๔ ก.พ.๕๕
            รายละเอียดคลิกที่ภาพ 
พ.อ.กฤติคุณ นิโลบล เสธ.จทบ.พ.ล.กำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์จัดตั้ง
กอร.รปภ.ทภ.๓(จทบ.พ.ล.)เพื่อ รปภ. แด่นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา
ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนพระองค์ 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ ที่เดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทาน
ณ ศาลาการเปรียญวัดชัยสิทธิธาราม ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จว.ส.ท.
เมื่อ ๓ ก.พ.๕๕

            รายละเอียดคลิกที่ภาพ 
พล.ต.สุมงคล ดิษบรรจง ผบ.จทบ.พ.ล.นำกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์
จัดตั้ง กอ.สนับสนุนการ ถปภ. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่ จว.ต.ก.จว.พ.ล.และ จว.อ.ต. และประทับแรม
ณ บ้านรับรองสีวะรา ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อ.เมือง จว.พ.ล. เมื่อวันที่ ๓๐ และ ๓๑ ม.ค.๕๕
            รายละเอียดคลิกที่ภาพ 
พล.ต.สุมงคล ดิษบรรจง ผบ.จทบ.พ.ล.
พร้อมคณะร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ 
ท่าอากาศยานพิษณุโลก อ.เมือง จว.พ.ล.
เมื่อ ๒๙ ม.ค.๕๕
            รายละเอียดคลิกที่ภาพ 
 


พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผบ.จทบ.พ.ล. ผบ.จทบ.พ.ล. ร่วมพิธีถวาย ราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย 
ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ์ อ.เมือง จว.พ.ล. เมื่อ ๑๘ ม.ค.๕๗

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

พ.อ.ธัฐธร ศรศาสตร์ปรีชา เสธ.จทบ.พ.ล. เป็นประธานในพิธีไหว้พระสวดมนต ์
ณ ร้อย.จทบ.พ.ล. ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อ ๑๓ ม.ค.๕๗

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผบ.จทบ.พ.ล. ประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ณ ห้องประชุม บก.จทบ.พ.ล. ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อ ๖ ม.ค.๕๗

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผบ.จทบ.พ.ล. เป็นประธานในพิธีพิธีฌาปนกิจศพ
จ.ส.อ.กิจจา อ่อนมั่นคง ข้าราชการสังกัด จทบ.พ.ล. ณ วัดยาง ต.บ้านคลอง
อ.เมือง จว.พ.ล. เมื่อ ๓๑ ธ.ค.๕๖

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

พ.อ.ธัฐธร ศรศาสตร์ปรีชา เสธ.จทบ.พ.ล. ร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชน
ห้วงเทศกาลใหม่ โดย จทบ.พ.ล. ร่วมกับ อบต.บ้านคลอง
ณ บริเวณหน้า สนง.ขนส่ง(เก่า) ถนนสิงห์วัฒน์ อ.เมือง จว.พ.ล.
เมื่อ ๒๗ ธ.ค.๕๖

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผบ.จทบ.พ.ล. ป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับ
พ.ท.ฉัตรชัย สูงปานเขา ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม
บก.จทบ.พ.ล. ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อ ๒๔ ธ.ค.๕๖

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผบ.จทบ.พ.ล. ร่วมพิธีมังคลาภิเษกพระบรมรูป
จำลองสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
อ.เมือง จว.พ.ล. เมื่อ ๖ ธ.ค.๕๖

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผบ.จทบ.พ.ล. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ
๕ ธันวามหาราช พิธีถวายราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
ณ บริเวณลานสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เมื่อ ๕ ธ.ค.๕๖

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

พ.อ.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง รอง ผบ.จทบ.พ.ล. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ
๕ ธันวามหาราช (ภาค่ำ) พิธีถวายราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
ณ บริเวณลานหน้าศาลากลาง จว.พ.ล. เมื่อ ๕ ธ.ค.๕๖

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผบ.จทบ.พ.ล. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ
๕ ธันวามหาราช ภาคเช้าพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์พิธีถวายพระพรชัยมงคล,
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน
ณ บริเวณลานหน้าศาลากลาง จว.พ.ล. เมื่อ ๕ ธ.ค.๕๖

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผบ.จทบ.พ.ล. พร้อมคณะร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ณ สโมสรบันเทิงทัพ
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล. เมื่อ ๓ ธ.ค.๕๖

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

พ.อ.คงเอก ขยันกิจ รอง ผบ.จทบ.พ.ล. เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ร.ร.พรหมพิรามวิทยา อ.พรหมพิราม จว.พ.ล. เมื่อ ๓ ธ.ค.๕๖

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

พ.อ.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง รอง ผบ.จทบ.พ.ล. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ร.ร.บางระกำวิทยาศึกษา อ.บางระกำ จว.พ.ล. เมื่อ ๒ ธ.ค.๕๖

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผบ.จทบ.พ.ล. และคุณวนัส ยิ่งไพบูลย์สุข
ประธานชมรมแม่บ้าน จทบ.พ.ล. ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทนาคหมู่
เฉลิมพระเกรียติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มีพระชนมายุ ๘๖ พรรษา ณ วัดกำแพงมณี ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จว.พ.ล.
เมื่อ ๑ ธ.ค.๕๖

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผบ.จทบ.พ.ล. ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์
พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ตำรวจภูธรภาค ๖
อ.พรหมพิราม จว.พ.ล. เมื่อ ๒๖ พ.ย.๕๖

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผบ.จทบ.พ.ล. ร่วมพิธีวันสถาปนา กองพันทหารราบที่ ๓
กรมทหารราบที่ ๔ ครบรอบปีที่ ๘๕ เมื่อ ๒๖ พ.ย.๕๖

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

จทบ.พ.ล. จัดแถลงข่าวจัดการแข่งขัน นเรศวรแคมป์ มินิมาราธอน ครั้งที่ ๑๑
ณ ลานเอนกประสงค์ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อ.เมือง จว.พ.ล. เมื่อ ๒๒ พ.ย.๕๖

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

พ.อ.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง รอง ผบ.จทบ.พ.ล. เป็นประธานในพิธี
ไหว้พระสวดมนต์ ณ ที่รวมพล ร้อย จทบ.พ.ล. ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อ.เมือง จว.พ.ล. เมื่อ ๑๘ พ.ย.๕๖

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผบ.จทบ.พ.ล. พร้อมภริยา และคณะนายทหาร,
คณะแม่บ้าน จทบ.พ.ล. ร่วมพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ และพระประทีป
ลงลอยเป็นปฐมฤกษ์ งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จว.ส.ท.
ประจำปี ๒๕๕๖ ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เมื่อ ๑๗ พ.ย.๕๖

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

พ.อ.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง รอง ผบ.จทบ.พ.ล. เป็นผู้แทน มทภ.๓ ร่วมพิธี
เปิดงานลอยกระทงสองแควแลอดีต จว.พ.ล. ณ เวทีลอยน้ำ
หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จว.พ.ล. เมื่อ ๑๗ พ.ย.๕๖

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

คุณ วนัส ยิ่งไพบูลย์สุข ประธานชมรมแม่บ้าน จทบ.พ.ล. พร้อมคณะร่วม การพบปะเยี่ยมเยียนกำลังพล และครอบครัว สังกัด จทบ.พ.ล. พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือให้ครอบครัว เพื่อบรรเทาทุกข์
ณ บ้านพักข้าราชการ จทบ.พ.ล. เมื่อ ๙ พ.ย.๕๖

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

จทบ.พ.ล. จัดกำลังพลพร้อมยุทธโธปกรณ์ ร่วมการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย ณ คลังน้ำมันดิบบึงพระ ต.บึงพระ อ.เมือง จว.พ.ล.
เมื่อ วันเมื่อ ๗ พ.ย.๕๖

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผบ.จทบ.พ.ล. ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี กองทัพน้อยที่ ๓
ณ วัดอรัญญิกอ.เมือง จว.พ.ล. เมื่อ ๕ พ.ย.๕๖

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผบ.จทบ.พ.ล. ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี กองทัพภาคที่ ๓
ประจำ พ.ศ.๒๕๕๖ ณ วัดยาง อ.เมือง จว.พ.ล. เมื่อ ๔ พ.ย.๕๖

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

พ.อ.คงเอก ขยันกิจ รอง ผบ.จทบ.พ.ล. ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี กองทัพภาคที่ ๓
ประจำ พ.ศ.๒๕๕๖ (ภาคเช้า) ณ วัดยาง อ.เมือง จว.พ.ล. เมื่อ ๔ พ.ย.๕๖

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผบ.จทบ.พ.ล. เป็นประธานในพิธี
ประดับยศให้กับกำลังพล พร้อมมอบทุนการศึกษา
ณ ร้อย จทบ.พ.ล. เมื่อ ๒๘ ต.ค.๕๖

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผบ.จทบ.พ.ล. และคุณวนัส ยิ่งไพบูลย์สุข
ประธานชมรมแม่บ้านจทบ.พ.ล. ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช
 ณ สนามหน้าศาลากลาง  จว.พ.ล. อ.เมือง จว.พ.ล. เมื่อ ๒๓ ต.ค.๕๖

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผบ.จทบ.พ.ล. พร้อมคณะร่วมพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องใน วันพยาบาลแห่งชาติ
ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช อ.เมือง จว.พ.ล. เมื่อ ๒๑ ต.ค.๕๖

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

คุณ วนัส ยิ่งไพบูลย์สุข ประธานชมรมแม่บ้าน จทบ.พ.ล. พร้อมคณะร่วม การพบปะเยี่ยมเยียนกำลังพล และครอบครัว สังกัด จทบ.พ.ล. ณ บ้านพักข้าราชการ
จทบ.พ.ล. เมื่อ ๑๗, ๑๘, ๒๑, ๒๒ และ ๒๔ ต.ค.๕๖มี.ค.๕๖

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  
พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผบ.จทบ.พ.ล. ร่วมพิธีวันตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๑ ตำรวจภูธรภาค ๖ ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จว.พ.ล. เมื่อ ๑๓ ต.ค.๕๖
           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

คุณ วนัส ยิ่งไพบูลย์สุข ประธานชมรมแม่บ้าน (จทบ.พ.ล.)ร่วมการประชุมสรุปผล
การดำเนินการ รอบ ๖ เดือน สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.๓ณ สโมสรบันเทิงทัพ
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล. เมื่อ ๗ ต.ค.๕๖

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

จทบ.พ.ล. จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสวันรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา
ผบ.จทบ.พ.ล. ณ ห้องสองแคว ๓๑๔๗ จทบ.พ.ล. ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เมื่อ ๒ ต.ค.๕๖

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

จทบ.พ.ล. จัดพิธีการรับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผบ.จทบ.พ.ล.
ณ ลานพื้นแข็ง บก.จทบ.พ.ล. ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อ ๒ ต.ค.๕๖

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

จทบ.พ.ล. จัดพิธีการลงนามเอกสารในการรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา
ผบ.จทบ.พ.ล. ณ ห้องประชุม บก.จทบ.พ.ล. ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เมื่อ ๒ ต.ค.๕๖

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

จทบ.พ.ล. จัดพิธีสักการะ พระบรมราชานุสวรีย์สามพระองค์ เนื่องในโอกาส
วันรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.จทบ.พ.ล. ณ บริเวณ อนุสวรีย์สามพระองค์
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อ ๒ ต.ค.๕๖

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

คลิกดูรายละเอียด
คลิกดูรายละเอียด
คลิกดูรายละเอียด